Fandaharana Herinandro Masina – Aprily 2014

 

Relig_32
FANDAHARANA
ZOKINAY 1
HERINANDRO MASINA (13 – 18 Aprily 2014)
sy PASKA (20 Aprily 2014)

> Alahady 13 Aprily 2014 (6 ora sy sasany hariva) Sampana Dorkasy – SA.FIF.

« Jesoa Mpanjaka, manafaka amin’ny fahafatesana mba hitondra fitahiana ho an’ny hafa »

Mpitarika : RAVAOARIMALALA Hajaraivo Harisoa
Mpitoriteny : RAKOTOARISOA Lala Nirina, Mpitandrina

> Alatsinainy 14 Aprily 2014 (6 ora sy sasany hariva) Sekoly Alahady – SA.MPA.TI.

« Mamonjy izay mandray ny fanambaran-tenany ny Tompo »

Mpitarika : DANDARA Malina
Mpitoriteny : RAKOTOARIVELO Volamanana Hervé

> Talata 15 Aprily 2014 (6 ora sy sasany hariva) S.L.K. – Vokovoko Manga

« Mamonjy amin’ny fahafatesana ny Tompo »

Mpitarika : RASAMISON Solomalala
Mpitoriteny : RANDRIANANTENAINA Lazandrainy Martin, Mpitandrina

> Alarobia 16 Aprily 2014 (6 ora sy sasany hariva) A.F.F. – V.F.L.

« Mpamonjy amin’ny fahafatesana ny Tompo »

Mpitarika : LIVA Ephraïm
Mpitoriteny : RABETAFIKA Hajarijaona, Mpitandrina

> Alakamisy 17 Aprily 2014 (7 ora hariva) Fiangonana

« Mamonjy ny maty eritreritra ny Tompo »

Mpitarika : ANDRIANARISOA Hajaniaina, Mpitandrina
Mpitoriteny : ANDRIANARISOA Hajaniaina, Mpitandrina

> Zoma 18 Aprily 2014 (6 ora sy sasany hariva) Firaisan’ny Diakona sy Loholona – S.T.K.

« Izay fomba ahazoana ny famonjena »

Mpitarika : RANOARIVONY Rolland
Mpitoriteny : Tsanta Vaovao (toriteny an-kira)

 

Auteur de l’article : hrakotomalala