Didy faha fito :« Aza mijangajanga ».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA

Didy faha fito :« Aza mijangajanga ».

Tenin’Andriamanitra :

  • Levitikosy 18 :6-23
  • Matio 5 :27-30

Ny hoe mijangajanga dia fanaovana firaisana ara-nofo amin’izay rehetra tsy vady ara-dalàna, na amin’inona izany na amin’iza. Nyataoh oe : ara dalàna eto dia tsy izay eken’ny fanjakana na ny fiarahamonina fotsiny fa izay eken’nyFiangonana, mety misy mantsy eken’ny fiarahamonina na ny fanjakana fa tsy eken’ny Fiangonana, ny vodiondry fotsiny ohatra, na ny fanambadian’ny lahy samy lahy, na vavy samy vavy.

                Hafa noho ny fahotana rehetra ny fijangajangana satria mihatra amin’ny tena ka tafiditra amin’ny tena mihitsy ny firaisananatao .Korintiana voalohany 6 :18.

                Masinany fanambadiana ary Andriamanitra nonanorina azy mba hahatomombana ny fiainan’ny olombelona. Noho ny ditrantsika olombelona anefa dia simba izany ka ilay tokantrano nataon’Andriamanitra hahasambatra antsika dia nopotehintsika ka lasa helo hisotroana ny mafaitra sy ny mangidy ary ny fijangajangana no fitaovana mahomby raisintsika avy amin’Isatana hanimbantsika tena sy ny fiainantsika.

                Tsy sitrak’Andriamanitra ny fisaraham-panambadiana na inona antony na inona. Tsy ankasitrahany koa ny fampirafesana fa lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no mikambana ho mpivady.

                Tsy ny fanatanterahana firaisana ara-nofo ihany no halan’Andriamanitra ka hataony hoe: Fijanagajangana fa ny fikasana haka olona iray izay tsy vadinao na tsy ho vadinao dia efa heloka mitovy amin’ny fijangajangana koa.

FAMPIARANA:

Hadikao ny Hebreo13:4 .

Tanisao izy mety ho fijangajangana misy. Toy ny firaisana ara-nofo atao amin’izay tsy vady ara-dalàna na amin’ny olona hafa noho ny vady ara-dalàna, amin’ny biby na zaboary hafa, amin’ny havana akaiky sy olom-pady, amin’ny samy mpitovo tsy mbola mpivady ara-dalàna, amin’ny olona mitovy fitaovam-pananahana amin’ny tena , samy lehelahy nasamy vehivavy, fivarotan-tena,… Tohizo.

 

Auteur de l’article : Randrianjatovo Fenosoa