Didy fahavalo : « Aza mangalatra ».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA

Didy fahavalo :« Aza mangalatra ».

Tenin’Andriamanitra :

  • Deoteronomia 21 :16-37
  • Deoteronomia 25 :13-16
  • Lioka 3 :12-14

Ny halatra dia ny fakàna izay tsy an’ny tena na amin’ny alalan’ny famitahana na hafetsena na fanambakana, na fantatr’ilay olona voa io na tsy fantany… , na atao an-keriny na amin’ny fanambatambazana na amin’ny fitaka …

Be dia be mihitsy ny halatra misy eto an-tany, toy ny halatr’olona, ny dahalo, hala-bola, ny hala-bato, … , mangala-danja, manapoka rano ny ronono, mangala-tahaka amin’ny fanadinana, …, ny risoriso sy ny kolikoly,…, ny loteria sy ny tombola, … , ny piraty sy hosoka, …

Hazavao tsirairay ny fisehon’ireo dia tohizo ny fitanisana.

Hadikao ny  Efesiana 4:28.

Auteur de l’article : AnjGab