Didy 1 : « Aza manana andriamani-kafa fa izaho ihany ».

LESONA I : NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA

Didy 1 : « Aza manana andriamani-kafa fa izaho ihany ».

 

Tenin’Andriamanitra : Isaia 45, 18-21.

Ny atao hoe : Andriamanitra dia izay heverin’ny olona fa sarobidy sy ambony noho ny olona ka hianteherany. Raha misy zavatra ataonao sarobidy sy ambony dia andriamanitra aminao iny zavatra iny, toy izany koa, raha misy zavatra hianteheranao na hitokianao dia andriamanitra izy aminao.

  • Raha ny kibonao no sarobidy sy ataonao ambony indrindra dia ianao ilay ataon’ny tenin’Andriamanitra hoe : « ny kibony no andriamaniny » Filipiana 3, 19. Misy ve izany ? Manomeza ohatra.
  • Raha ny herinao no ianteheranao sy iankinanao dia ianao ilay ambaran’ny tenin’Andriamantra hoe:” Izany heriny izany no andriamaniny” Habakoka 1, 11 . Misy ve izany ? Manomeza ohatra.
  • Be dia be ny zavatra hataon’ny olona andriamanitra, toy ny vola, ny harena, ny tany , ny tanindrazana, ny  fahaizana, ny asa, ny voninahitra, olona,…

Raràn’ny tenin’Andriamanitra isika tsy hiantehitra na hitoky amin’ireny rahetra ireny.

Vakio ny  Matio 10, 37 sy Matio 6, 24-33.

Aoka hatoky an’Andriamanitra tanteraka isika ka tsy hampiarafy Azy na hanolo Azy amin-javatra hafa.

Diso ianao ary tsy mahatanteraka ity didy voalohany ity raha misy ataonao ho ambony noho Andriamanitra na inona na inona na ny tenanao aza. Sa ahoana?

Vitanao ve ny manja ity didy voalohany ity?

Tanisao izay andriamani-kafa efa nolavinao sy tsy ataonao, tanisao kosa ireo andriamani-kafa tsy afakao mihitsy.

Auteur de l’article : AnjGab