Andao isika hitaiza vatana

Miarahaba antsika rehetra tongasoa eto @ ribrika natokana ho an’ireo torohevitra mety ahasoa antsika. Anombohana azy ary dia andao isika hitaiza vatana. Ahafahantsika mitàna ny vatantsika anatin’ny fahasalamana, dia misy fahazarana valo (8) mila arahina ireto isan’andro. 1. Aorianan’ny vavaka vao mifoha dia mila isika manao « respirations » 10 ahafahan’ny vatantsika mifoha tsara, indrindra ny atidoha, […]

Rambon’omby sy tsaramaso

Sakafo tena mafilotra fa somary mila fotoana kely. Fatra ho an’olona efatra (04) Zavatra ilaina : Rambon’omby 01 Tongolo gasy vodiny 01 Tongolo oignon vodiny 01 Sakamalao salatsalany 01 Sira sy dipoavatra araka izay tiana Tsaramaso maina 01,5 kapoaka Fanomanana azy : Indray andro mialoha dia teteho hitovitovy halava ny rambon’omby Voaso ary teteho madinika […]

Fomba fampiasa ny ronono tsy ampoiznao

  1. Ao andakozia : sady manalefaka ny hena no manome tsiro hafakely ny ronono. Raha mivaingana ka zary mafy be ny hazandranomasina tao anaty vata fampangatsiahana. Lomy ao anaty ronono, sady manome tsiro hafa kely azy io no manalefaka kokoa ny nofony. Andramo fa ho hitanao. 2. Fanatanjaha-tena : miady amin’ny « Crampes » sy ny […]