MIANDRY NY TOMPO NY VAVOLOMBELONA MINO

MIANDRY NY TOMPO NY VAVOLOMBELONA MINO Ry havana, Ho aminareo hatrany anie ny fiadanan’ny Tompo. Manoloana ny teny fampanantenana omen’Andriamanitra anao, indraindray tsy eo no ho eo avy hatrany ny fahatanterahan’izany. Manana ny fotoanany Andriamanitra hanatanterahana ny teny fikasany. Hoy i Paoly: “Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka […]

MAHERY AMIN’NY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA

MAHERY AMIN’NY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA Finaritra ry Mpamaky malala,  “Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo”.( Filipiana 1:2) Miarahaba ny Fiangonana sy ny mpianakavin’ny finoana manerana ny Nosy sy ny any am-pita velonaina tram-pamonjena noho ny fahasoavan’ny Tompo.  Hono ho aho, efa nosaininao ve hoe raha […]

AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO

AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO Ry Mpamaky malala ,  Amin’izao fiainana iainanao, izao moa tena sahy mijoro ho vavolombelon’ny Tompo marina ve ianao izay mpanara-dia Azy? Tsaroanao ve fa misy fanomezana lehibe nomen’Andriamanitra anao dia ilay “fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” fa tsy “fanahy osa”? (2Timoty. 1, 7.8) Maniraka anao ny Tompo anio, […]