TORITENY Alahady 18 Jona 2017

TORITENY Alahady 18 Jona 2017 « Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo. » Zak. 4 : 1-7 / Mar. 12 : 35-37  / Efe. 1 :   7 -14     Tena efa programan’Andriamanitra hatramin’ny fahagolan-tany ny famonjena ahy sy ianao, ny fahafahantsika  maheno sy mandray izao  hafatra izao dia planin’Andriamanitra ho amin’ny lalan’ny famonjena satria fitiavana lalina ao […]

TORITENY Alahady 11 Jona 2017

« Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo. » Salamo 104 : 24 – 30 / Jaona 16 : 12 – 14 / I Jaona 4 : 1 – 3   Raha 200 taona no niasian’ny fanitsiam-pivavahana teto Madagasikara ; fiaraha- monina manao ahoana no tokony  hita eto amin’ny firenena ? Vanim-potoanan’ny Mpaminany, Vanim-potoanan’I Jesoa Kristy, efa nolalovana avokoa, […]

Toriteny alahady 16 Oktobra 2016

“Mahatoky amin’ny asany ny mino » II Tantara 34, 1-7 / Lioka 7, 1-10 / Titosy 2, 6-10 Mitady mpanompo mahafatra po ny Tompo . Ny lioka 7, 1-10 no anompanana ny fampianarana amin’ity anio ity . Inona no ambaran’ny Tenin’Andriamanitra mba ho isan’izay Kapiteny mahafatra-po ao amin’i Jesoa isika ? Manasa anao hanaraka ny […]

TORITENY Alahady 18 Septambra 2016

“Manambara ny asan’ ny Tompo ny  mino  » Salamo 77,10-15 / Jaona 5, 10-16 / Kolosiana 1, 24-29   Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe “Ento ny fandrianao ka mandehana” Jaona 5, 11.   Fatra-panaja ny lalan’ny Sabata ny Jiosy nefa ity dia nandika izany. Rehefa nanontanian’ny lehibe izy ny amin’ny anton’izao fandikan-dalàana  izao dia […]