Jesoa Kristy no tokony apetraka ho fototra

« Fa Izy no nihavian’izao zavatra rehetra izao, ary Izy no mihazona azy, sady Izy koa no antony; Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Amena. » Romana 11.36 Mpampiantra mpikaroka momba ny teolojia iray nody avy niasa no nitotra kilalao ho an’ireto zananany. Irony kisarisary amboarina atao hoe « Puzzle » irony ilay izy. « Saritanin’izao tontolo izao io hoy […]

Ilay anjely tonga anaty oram-baratra

Tao an-tokatranon’ny mpitondra fivavahana iray no niseho ny tantara. Efa maty moa ramatoa vadiny ka dia izy mianaka irery sisa no miara-miaina ao. Na orana mikija na rivo-mamirifiry Fomba fanaony isaky ny Alahady hariva ny mandeha mizara trakitra manambara an’i Jesoa. Indray Alahady anefa, sady nangatsiaka no avy be ny orana. Tonga ity tovolahy nanatona […]

Ilay fanasana tsy nampoizina

Fahiny ela be hono rankizy, dia nisy mosary teo amin’ny tany sy ny fanjakana. Samy sahirana ny fianakaviana vao mba mahita hanina hohanina. Ilay mitafy voro-damba Indray takariva efa maloka ny andro, indro lehilahy iray, mitafy voro-damba, nandondona sy nangataka isan-tokatrano. Ary satria sady mandrivotra mamirifiry no nanerika ny andro, dia nanao saron-doha izy ary […]