Toriteny alahady 16 Oktobra 2016

“Mahatoky amin’ny asany ny mino » II Tantara 34, 1-7 / Lioka 7, 1-10 / Titosy 2, 6-10 Mitady mpanompo mahafatra po ny Tompo . Ny lioka 7, 1-10 no anompanana ny fampianarana amin’ity anio ity . Inona no ambaran’ny Tenin’Andriamanitra mba ho isan’izay Kapiteny mahafatra-po ao amin’i Jesoa isika ? Manasa anao hanaraka ny […]

TORITENY Alahady 18 Septambra 2016

“Manambara ny asan’ ny Tompo ny  mino  » Salamo 77,10-15 / Jaona 5, 10-16 / Kolosiana 1, 24-29   Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe “Ento ny fandrianao ka mandehana” Jaona 5, 11.   Fatra-panaja ny lalan’ny Sabata ny Jiosy nefa ity dia nandika izany. Rehefa nanontanian’ny lehibe izy ny amin’ny anton’izao fandikan-dalàana  izao dia […]

TORITENY Alahady 11 Septambra 2016

Fanontaniana sahady no apetraky ny Tompo aminao dieny ety am-boalohany : manao ahoana ny fahazotoanao mizara ny Tenin’Andriamanitra eo anivon’ny tokantrano, ny toeram-piasana, ary ny fiaraha-monina ? Izay manasongadiina indrindra fa be ny asan’Andriamanitra miandry ny Kristiana saingy ny mpiasa no vitsy.

Toriteny Alahady 04 Septambra 2016

“Manambara ny asan’ ny Tompo ny  mino » I Tantara 16,8-14 / Lioka 8,43-48 / Asan’ny Apostoly 12,11-17   Ataon’i satana avokoa izay hevitra rehetra hangejana ny Kristina mba tsy ahazoantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Apoitrany ny olana saro-bahana samihafa eo amin’ny fianakaviana, sy fiaraha-minona, ny asa ary indrindra ny sehatry ny fanompoana, alefany aretina  ka ireny no miteraka fahakiviana […]