Didy faha 5 : “ Manajà ny rainao sy ny reninao “.

LESONA II : NY MOMBA NY OLOMBELONA Didy fahadimy: “ Manajà ny rainao sy ny reninao “. Tenin’Andriamanitra: Deoteronomia 27:16 Deoteronomia 21:18-21 Efesiana 6:1-3 Kolosiana 3:20 Tsy maintsy manaja ny ray aman-dreny isika fa didin’Andriamanitra izany ary tokony hataontsika izany satria ireo no nahitana masoandro, loharano nipoirana, miaritra ny mafy sy ny mangidy ,… Tohizo […]

Didy faha 4 :« Mahatsiarova ny andro Sabata…. »

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy faha 4 :« Mahatsiarova ny andro Sabata…. ». Tenin’Andriamanitra : Jeremia 17 :21-27 Romana14 :5-6 Galatiana 4 :10-11 Kolosiana2 :16-17 . Ny dikany hoe Sabata dia Fitsaharanana Fiatoana. Mahasoa ny fiainatsika olombelona ny fiatoanana fitsaharana. Tena soa hoa antsika izany tsy hitototoantsika tsy misy farany eto amin’ity fiainana ity. Betsaka anefa […]

Didy fahatelo : « Aza manononona foana ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao »

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy fahatelo : « Aza manononona foana ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao ». Tenin’Andriamanitra: Asan’ny Apostoly 19 :13-16; Salamo 139:20; Matio:34-37; Timoty faharoa 2:19 Ny anarana dia sarobidy, raha tsy maintsy hanonona anaran’olona ianao na sendra nahatonona tsy nahay anaran’olona dia tsy maintsy mialatsiny amin’ilay tompon’anarana. Teo amin’ny Malagasy dia tena tsy azo […]

Didy faha 2 : “Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao ….,aza miankohoka eo anatrehany ary aza manompo azy.”

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy faha 2 : “Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao …, aza miankohoka eo anatrehany ary aza  manompo azy.” Tenin’Andriamanitra : Jeremia 10:1-8 Salamo 115:4-7 Ny sampy no raràna eto amin’ity didy faharoa ity. Ny sampy dia zavatra foronina mba ho hitamaso ka hivavahana na hianteherana sy hitokiana. Isa 44:9-19  Manomeza ohatra. […]