Fifidianana Diakona 2015 : ireo vehivavy voafidy

Noho ny fitahian’ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019 ireo Diakona voafidy ireo. Ireto avy ireo vehivavy lany Diakona : Laharana Anarana Sary 4 LIVA HARINTSOA Violette 8 RASOAFANOHARANA N. Sahondra 73 RAVAOARIMALALA Hajaraivo Harisoa 31 RAKOTOARISOA […]

Fifidianana Diakona 2015 : ireo lehilahy voafidy

Noho ny fitahian’ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019 ireo Diakona voafidy ireo. Ireto avy ireo lehilahy lany Diakona : Laharana Anarana Sary 7 LIVA Ephraim 65 RAHARINAIVO Falimanana 60 RASETRIARIVONY Mamy Nirina 14 ANDRIATSIMBAZAFY Stephan Patrick […]

26 Aprily 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Fikambanana Groupement Féminin

Notanterahina ny Alahady 26 Aprily 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Fikambanana Groupement Féminin, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RANDRIAMIHANTA Valerie > Filoha mpanampy RALAIARY Lydia > Mpitan-tsoratry ny PV RAKOTOARISOA Sombiniaina > Mpitan-tsoratry ny Vola […]

26 Aprily 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Fikambanana Fanasina

Notanterahina ny Alahady 26 Aprily 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Fikambanana Fanasina, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RAHARINAIVO Falimanana > Filoha mpanampy RAZAFINDRANAIVO Falitiana > Mpitan-tsoratry ny PV RAZANAMANJATO Elga > Mpitan-tsoratry ny Vola RAVELOJAONA […]