Fifidianana Diakona 2019 : Ireo lehilahy voafidy

Ireto avy ireo lehilahy lany Diakona : RAJAONARIVO Honoré RAFANOHARANTSOA Jaona RANDRIANELISON Daniel LIVA Ephraim RABESON Hery Andriatoky ANDRIAMAMPIANINA Haja Ny Toky ANDRIATSIMBAZAFY Stephen Patrick RAJAONARIVELO Gaston RAHARINAIVO Falimanana Jocelin RAMANAMAHEFA Tiana Harinaivo RASETRIARIVONY Mamy Nirina RAMANAMPAMONJY Roland RASOLOARIJAO Harivelo Andriamparany RABENINTANY RANDRIAMANANA A Tovontsoa RANDRIAMANAMPISOA Filipo RASAMOELINA Rivoniaina Guy Olivier ANDRIANTSOA Aina MIJA RATIARIVELO […]

Fifidianana Diakona 2019 : Ireo vehivavy voafidy

Ireto avy ireo vehivavy lany Diakona : LIVA HARINTSOA Violette ROBJHON Andovololona RAHELINIRINA Nicole RAMANAMAHEFA Hilda Amandalhie RASOANAIVO Razanadrasoa Bakoly RAZAFITSIALONINA Rabemiafara Nirina ANDRIAMASINDRAZANA Andrianony RAHELIARIMALALA Harisoa J.P.A ANDRIATSIMBAZAFY Ramboa Minosoa RABEMANANTSOA Fidilalaina RALAIARIMANANA Léa RAKOTOARISOA Maminirina RAMANAMAHEFA Fanja Narisoa RAMAVOARISOA Dolis Raymonde V. RANDRIAMANAMPISOA Basilia RAVAOARIMALALA Hajaraivo Harisoa RASOAFANOHARANA N. Sahondra RASOLONJATOVO Francise J. […]

Didy faha folo : « Aza mitsiriritra…».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy faha folo : « Aza mitsiriritra…». Tenin’Andriamanitra : Genesisy 3:1-6 Josoa 7:19-26 Asan’ny Apostoly 8:14-20 Tanisao , inona avy ireo zavatra mety ho tsiriritin’ny olona ?.     Ny mahatonga ny olona hitsiriritra dia ny tsy fahaiza mionina , tsy mety afa-poamin’izay efa eo am-pelatanan’ny tena … Mahita ny hafa dia … , raha iny […]