Ny tanjona kendren’ny Tafika Masina

Tsy asa mandeha ho azy, na fandaniam-bola sy hery ary fotoana akory ny fitoriana, fa misy tanjona kendrena. Amin’ny ankapobeny dia miompana amin’ny famonjena ny olona sy ny fanjakan’Andriamanitra ary ny fitomboan’ny fangonana izany tanjona izany: 1. Tanjona lehibe ny handrenesan’ny rehetra ny filazantsara sy famonjena ny olona tsirairay. Fanirin’Andriamanitra ny handraisan’ny olombelona rehetra, ny […]