Famaritana ny atao hoe Tafika Masina

Ny atao hoe Tafika Masina dia: – Fitoriana ny Filazantsara mba hanafaka ny olona amin’ny maizina ho amin’ny mazava ka tsy hananan’I satana fahefana intsony aminy. – Tena ady atao amin’I satana sy ny miaramilany hamongorana azy tanteraka sy izay fikasany ary mikendry ny hamerenana ny olona izay efa babony sy voafatony ho ao amin’Andriamanitra […]