Ny antony hanaovana Tafika Masina

Misy antony maro manosika ny fiangonana tsy ho tafandry mandry fa lasa manatanteraka ny fitoriana ny Filazantsara. Na eo aza ny fahalemen’ny fiangonana sy ny olana samihafatsy maintsy sedrainy, ary ireo asa maro sahaniny; dia tsy tokony hadinoiny, fa ny fanambarana ny hafatra mahafaly dia tokony ho fiainany. Asa tokony hataon’ny fiangonana laharam-pahamehana ny fitoriana […]