Fihofanan’ny biraon’ny sampana rehetra teto amin’ny efatrano

« Vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara », io no baikompitolomana nomen’ny filohan’ny FJKM, ny pasitora Irako Ammi Andriamahazosoa.Ho fiomanana amin’ny izany, niara nanome fiofanana ho an’ny biraon’ny sampana rehetra ny mpitandrina efatra mirahalahy avy ao Amboniloha Jerosalema-ko, Ivandry Firaisana, Soavimasoandro Fihavaozana ary Ambohijatovo Fitiavana.Izany dia tontosa tao amin’ny FJKM Soavimasoandro Fihavaozana, ny alahady 29 janoary tolakandro.Ny Pasitora […]

Ny tanjona kendren’ny Tafika Masina

Tsy asa mandeha ho azy, na fandaniam-bola sy hery ary fotoana akory ny fitoriana, fa misy tanjona kendrena. Amin’ny ankapobeny dia miompana amin’ny famonjena ny olona sy ny fanjakan’Andriamanitra ary ny fitomboan’ny fangonana izany tanjona izany: 1. Tanjona lehibe ny handrenesan’ny rehetra ny filazantsara sy famonjena ny olona tsirairay. Fanirin’Andriamanitra ny handraisan’ny olombelona rehetra, ny […]

Ny antony hanaovana Tafika Masina

Misy antony maro manosika ny fiangonana tsy ho tafandry mandry fa lasa manatanteraka ny fitoriana ny Filazantsara. Na eo aza ny fahalemen’ny fiangonana sy ny olana samihafatsy maintsy sedrainy, ary ireo asa maro sahaniny; dia tsy tokony hadinoiny, fa ny fanambarana ny hafatra mahafaly dia tokony ho fiainany. Asa tokony hataon’ny fiangonana laharam-pahamehana ny fitoriana […]

Famaritana ny atao hoe Tafika Masina

Ny atao hoe Tafika Masina dia: – Fitoriana ny Filazantsara mba hanafaka ny olona amin’ny maizina ho amin’ny mazava ka tsy hananan’I satana fahefana intsony aminy. – Tena ady atao amin’I satana sy ny miaramilany hamongorana azy tanteraka sy izay fikasany ary mikendry ny hamerenana ny olona izay efa babony sy voafatony ho ao amin’Andriamanitra […]