Asa fanitarana : fizotry ny asa

1. FANOMBOHAN’NY ASA Natomboka ny Alatsinainy 17 Martsa 2014 teo ny asa ka nisy ny fotoam-pivavahana – 9 ora ka hatramin’ny 10 ora maraina – nangataham-pitahiana avy amin’Andriamanitra mba hahatontosa an-tsakany sy an-davany ny asa fanitarana ny rihana, araka ny tonon-kira nataon’i Solomona hoe : « Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa […]