Faneva : hira sy sary famantarana

Ireto avy ireo vinavina loha-hevitra nisafidianan’ny Komitin’ny faha-150 taona : > Finoana sy faharetana > Fandrosoana > Fiorenana > Fifankatiavana > Fandresena > Fifaliana ka ny « FIORENANA » sy ny « FANDROSOANA » no lany tamin’izany, nahazoana ny Teny Faneva : « Ny fanorenana mafy nataon’Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao […]