Asa fanitarana : fitondrana am-bavaka

Hanandratra vavaka fangataham-pitahiana any an-tokantrano ho amin’ny : > fandroson’ny asa rehetra, ivelany sy anatiny > fitahiana ny mpiasa tsy an-kanavaka > firoboroboan’ny fandraisana anjara ara-bola ho-enti manatanteraka ny asa fanitarana > fahavitrihan’ny mpikambana ao amin’ny Komity faha-150 taona amin’ny fikarakarana rehetra ireo no hiarahan’ny mpianakavin’ny finoana – na eto Madagasikara na any an-dafy – […]

Ezaka rihana : fandraisana anjara

  1. KARATRA EZAKA « BÉTON ARMÉ » Nosantarina ny Alahady 2 Febroary 2014 ny fandraisana anjara (ho an’ny tsirairay, isam-pianakaviana na isam-pikambanana) ho fampidiram-bola amin’ny ezaka fanitarana ka amin’ny alàlan’ny Karatra Ezaka « Béton armé » no anatanterahana azy. Marihina fa tsy noferana ny mari-bola fa araka izay zakan’ny tsirairay, ny isam-pianakaviana na ny isam-pikambanana ihany […]