Alahady 26 Oktobra 2014 : sary fahatsiarovana

Alahady 26 Oktobra 2014 : Tonga ny fotoan-dehibe faharoa, dia ny Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona, izay niarahan’ny mpino rehetra teto amin’ny FJKM Amboniloha sy ny Zanaka am-pielezana nankalaza an’Andriamanitra. Tamin’io andro io koa no nisaloran’ny be sy ny maro ny fanamiana, dia ny T-shirt faha-150 taona izany, ka hita ho nangorom-potsy ny fiangonana satria […]

Sabotsy 25 Oktobra 2014 : sary fahatsiarovana

Sabotsy 25 Oktobra 2014 : Tonga ny fotoan-dehibe, dia ny Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona, izay nanasana manokana ny Foibe FJKM, ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, ny solontenam-pitandremana ary ny Sampana velona eto amin’ny FJKM Amboniloha. Nahafaly ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana mihitsy ny fanokanana satria dia vory lanona tsy araka ny maha-andro Sabotsy azy ny fiangonana, […]