Pasteur Randrianarison Marie Violette

MANDRESY FIJALIANA NY VAVOLOMBEN’NY TOMPO

Ho anao izay miaritra fijaliana noho ny amin’ny Tompo indrindra izao teny izao. Mampahery anao ny Tompo mba haharitra tsara na dia iharam-pahoriana aza. Ety amin’izao tontolo izao no ahitanao fahoriana, kanefa matokia fa Jesoa izay arahinao dia efa nandresy izao tontolo izao. Aoka hifandray Aminy mandrakariva ianao hampandresy anao na toa inona na toa […]

TORITENY Alahady 25 Jona 2017

TORITENY Alahady 25 Jona 2017 Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo. Lioka 21 : 34 – 36 / Mika 3 : 5-8 / Gal 5 : 16 – 25 Alahady natokan’ny Foibe FJKM ho Alahadin’ny Sampana Vokovoko Manga mba iatrehan’ny Malagasy ny fety ao anatin’ny fifalina sy ny fiadanana.       « Koa miambena ianareo ka mivavaha mandrakariva , […]

TORITENY Alahady 18 Jona 2017

TORITENY Alahady 18 Jona 2017 « Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo. » Zak. 4 : 1-7 / Mar. 12 : 35-37  / Efe. 1 :   7 -14     Tena efa programan’Andriamanitra hatramin’ny fahagolan-tany ny famonjena ahy sy ianao, ny fahafahantsika  maheno sy mandray izao  hafatra izao dia planin’Andriamanitra ho amin’ny lalan’ny famonjena satria fitiavana lalina ao […]