Baiboly ampiasaina fa tsy finday

Mifantoha amin’ny fanompoam-pivavahana !

Na dia ao anatin’ny fandrosoana aza isika, iaraha manaiky kosa fa maro no tsy mifantoka amin’ny fanompoa-pivavahana fa variana mikirakira ireny fitaovana avo lenta ireny.
Tsy mampandroso amin’ny fanatonana ny Tompo ny fampiasana azy ho an’ny maro. Mety ho manamora ny fiainana kokoa ny fampiasana ny finday ho solon’y baiboly. Saingy mora lavitra kokoa ny fianjerana manao zavtra hafa mandritra ny fotoana tokony hifantohana amin’ny Tompo sy ny asany.

« Aoka izay ! » (ny fampiasana finday sy ny namany) hoy ny filohan’ny FJKM, ny mpitandrina Irako Ammi Andriamahazosoa, ny sabotsy 07/01/2016 teo teny Ilafy.
Mandroso hatrany amin’ny taridalana napetrany : « VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA ! » ny filohan’ny FJKM.
Ao anatin’ny fantsarana atao tanteraka ny fanesorana ny ahi-dratsy sy ireo fatotra rehetra tsy hifantohana amin’ny fivavahana.

Araka izany, alao hery ry havako isany, andeha hiara handroso, ajanony ny fampiasana finday ao ampiangonana, ento ny baiboly sy fihirana mahazatra.

Auteur de l’article : AnjGab