Didy fahavalo : « Aza mangalatra ».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy fahavalo :« Aza mangalatra ». Tenin’Andriamanitra : Deoteronomia 21 :16-37 Deoteronomia 25 :13-16 Lioka 3 :12-14 Ny halatra dia ny fakàna izay tsy an’ny tena na amin’ny alalan’ny famitahana na hafetsena na fanambakana, na fantatr’ilay olona voa io na tsy fantany… , na atao an-keriny na amin’ny fanambatambazana na amin’ny fitaka … Be dia be mihitsy ny halatra misy […]

TORITENY Alahady 18 Novambra 2017

Alahady 18 Novambra 2017 HAFATRA avy amin’ny Filohan’ny FJKM ho an’ny mpino FJKM Entanina ny mpino FJKM mba hanohana ny Sekoly FJKM. Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara ka : Taomy ny olona handray an’I Jesoa Kristy. Avereno amin’ny laoniny ny fitiavana voalohany napetrak’Andriamanitra tato anatintsika. Tanteraho ny Tafika Masina in-1 isam-bolana farafahakeliny. Zanaky ny FJKM […]

TORITENY Alahady 11 Novambra 2017

TORITENY Alahady 11 Novambra 2017 “Miandry ny Tompo ny vavolombelona mino” Mika 7 : 7 – 10 / Raha misy ny zava –miseho amin’ny fiainana dia mila manontany an’Andrimanitra tsara ny anton ‘izany ? Na ho famaizana na ho fitaizana nefa , Andriamanitra dia eo foana fa tsy mandao na mahafoy ny olony. Ary manolotra […]

TORITENY Alahady 06 Novambra 2017

TORITENY Alahady 06 Novambra 2017 “Miandry y Tompo ny vavolombelona mino” Salamo 33 : 18 – 22 / Lioka 2: 36-38 /  Romana 8 : 19 -25   Ny hevitry ny fanoloran-jaza dia : fanefana voady, satria notahian’I Jehovah, fidiovan’ny renin-jaza, fanolorana ny zaza vao teraka ho isan’ny ankohonan’Andriamanitra. Inona no manamarika ny fiainan’ny vavolombelona […]