TORITENY Alahady 18 Jona 2017

TORITENY Alahady 18 Jona 2017 « Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo. » Zak. 4 : 1-7 / Mar. 12 : 35-37  / Efe. 1 :   7 -14     Tena efa programan’Andriamanitra hatramin’ny fahagolan-tany ny famonjena ahy sy ianao, ny fahafahantsika  maheno sy mandray izao  hafatra izao dia planin’Andriamanitra ho amin’ny lalan’ny famonjena satria fitiavana lalina ao […]

TORITENY Alahady 11 Jona 2017

« Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo. » Salamo 104 : 24 – 30 / Jaona 16 : 12 – 14 / I Jaona 4 : 1 – 3   Raha 200 taona no niasian’ny fanitsiam-pivavahana teto Madagasikara ; fiaraha- monina manao ahoana no tokony  hita eto amin’ny firenena ? Vanim-potoanan’ny Mpaminany, Vanim-potoanan’I Jesoa Kristy, efa nolalovana avokoa, […]

Pasteur Randrianarison Marie Violette

VAVOLOMBELON’NY TOMPO NY FANAHY MASINA

Ry Havana, “Fa isika tsy nandray ny fanahin’izao tontolo izao, fa ny Fanahy avy amin’Andriamanitra, mba ho fantantsika izay zavatra nomen’Andriamanitra antsika.” (1Kor.2, 12) Miarahaba anao amin’ny anaran’I Jesoa nahazo ilay fanomezana sarobidy avy amin’Andriamanitra, dia ny Fanahy Masina. Manantena tokoa ny Tompo fa havelanao hiasa ao anatinao Izy hahatanteraka ny famonjena anao amin’ny alalan’ny […]