Fihofanan’ny biraon’ny sampana rehetra teto amin’ny efatrano

« Vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara », io no baikompitolomana nomen’ny filohan’ny FJKM, ny pasitora Irako Ammi Andriamahazosoa.Ho fiomanana amin’ny izany, niara nanome fiofanana ho an’ny biraon’ny sampana rehetra ny mpitandrina efatra mirahalahy avy ao Amboniloha Jerosalema-ko, Ivandry Firaisana, Soavimasoandro Fihavaozana ary Ambohijatovo Fitiavana.Izany dia tontosa tao amin’ny FJKM Soavimasoandro Fihavaozana, ny alahady 29 janoary tolakandro.Ny Pasitora […]

Baiboly ampiasaina fa tsy finday

Mifantoha amin’ny fanompoam-pivavahana ! Na dia ao anatin’ny fandrosoana aza isika, iaraha manaiky kosa fa maro no tsy mifantoka amin’ny fanompoa-pivavahana fa variana mikirakira ireny fitaovana avo lenta ireny.Tsy mampandroso amin’ny fanatonana ny Tompo ny fampiasana azy ho an’ny maro. Mety ho manamora ny fiainana kokoa ny fampiasana ny finday ho solon’y baiboly. Saingy mora […]

Toriteny alahady 16 Oktobra 2016

“Mahatoky amin’ny asany ny mino » II Tantara 34, 1-7 / Lioka 7, 1-10 / Titosy 2, 6-10 Mitady mpanompo mahafatra po ny Tompo . Ny lioka 7, 1-10 no anompanana ny fampianarana amin’ity anio ity . Inona no ambaran’ny Tenin’Andriamanitra mba ho isan’izay Kapiteny mahafatra-po ao amin’i Jesoa isika ? Manasa anao hanaraka ny […]

TORITENY Alahady 18 Septambra 2016

“Manambara ny asan’ ny Tompo ny  mino  » Salamo 77,10-15 / Jaona 5, 10-16 / Kolosiana 1, 24-29   Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe “Ento ny fandrianao ka mandehana” Jaona 5, 11.   Fatra-panaja ny lalan’ny Sabata ny Jiosy nefa ity dia nandika izany. Rehefa nanontanian’ny lehibe izy ny amin’ny anton’izao fandikan-dalàana  izao dia […]