Asa fanitarana : fitondrana am-bavaka

Hanandratra vavaka fangataham-pitahiana any an-tokantrano ho amin’ny :

> fandroson’ny asa rehetra, ivelany sy anatiny
> fitahiana ny mpiasa tsy an-kanavaka
> firoboroboan’ny fandraisana anjara ara-bola ho-enti manatanteraka ny asa fanitarana
> fahavitrihan’ny mpikambana ao amin’ny Komity faha-150 taona amin’ny fikarakarana rehetra

ireo no hiarahan’ny mpianakavin’ny finoana – na eto Madagasikara na any an-dafy – miombona isak’alina amin’ny 20h 30 ka hatramin’ny 21h, izay niandoha ny 1 Jona 2014 ka mandra-pahavitan’ny rihana.

Izany dia mba ho fanatanterahana ilay teny faneva hoe :

« Ny fanorenana mafy nataon’Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao : … miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny Filazantsara
 

II Timoty 2:19a – Filipiana 1:27b
 

Auteur de l’article : hrakotomalala