Aogositra 2015 : iray volan’ny Sampana Vokovoko Manga


SVM_LOGO

Mandritra ity Aogositra 2015 ity, dia maro ireo hetsika hanamarihan’ny Sampana Vokovoko Manga ny iray volan’izy ireo :

> Isak’Alahady . vokatra isan-karazany eo an-tokontanim-piangonana
. fizarana takelaka fanentanana ho amin’ny ady amin’ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina
> Alahady 9 toriteny an-kira manentanentana, toy ny fanao isan-taona
> Alahady 16 ivon’ny Fankalazana ny faha-15 taona.
Hotokanana ny takelaka lehibe fanentanana sy ny Centre d’accueil, izay hanomezana toro-hevitra mahasoa sy hitondrana am-bavaka ireo voagejan’ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina
> Alahady 23 rindran-kira lehibe handraisan’ny Koraita, ny Menafify, sns. anjara. 1.500 Ar ny saram-pidirana, ary 5.000 Ar kosa ho an’ny toerana voatokana (réservation)
> Alahady 30 sakafo matsiro ho fankalazana ny faha-15 taona, izay hatao eny amin’ny Cafétéria CC Esca Antanimena. 30.000 Ar moa no fandraisana anjara amin’izany

Ankoatra ireo hetsika isak’Alahady ireo, dia hisy famelabelaran-kevitra mandritra ny 5 andro (Alatsinainy 24 hatramin’ny Zoma 28 Aogositra 2015) mikasika ny tontolon’ny ady amin’ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina.

Hisy koa ny fivarotana T-shirt fahatsiarovana ity taom-pankalazana ny faha-15 taona ity. 5.000 Ar ny vidiny.

Koa manentana antsika mpianakavin’ny finoana rehetra mba handray anjara mavitrika amin’ny fanohanana ny Sampana Vokovoko Manga.

Auteur de l’article : hrakotomalala