Alahady 26 Oktobra 2014 : sary fahatsiarovana


Alahady 26 Oktobra 2014 :

Tonga ny fotoan-dehibe faharoa, dia ny Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona, izay niarahan’ny mpino rehetra teto amin’ny FJKM Amboniloha sy ny Zanaka am-pielezana nankalaza an’Andriamanitra.

Tamin’io andro io koa no nisaloran’ny be sy ny maro ny fanamiana, dia ny T-shirt faha-150 taona izany, ka hita ho nangorom-potsy ny fiangonana satria feno hipoka na ny tao anatiny, na ny tany ivelany rehetra.

Mandra-pivoakan’ny raki-tsary (CD sy DVD) dia indreto misy sary vitsivitsy izay voarakitra ho tantaran’ny faha-150 taona.


1. Fotoam-pivavahana – Jobily faha-150 taona
Fanomezana fankasitrahana ireo nandray anjara tamin’ny fifaninanana samihafa


Fotoana_A_Ala 26

Fotoana_B_Ala 26

Fotoana_C_Ala 26

Fotoana_D_Ala 26

Fotoana_E_Ala 26

Fotoana_F_Ala 26

Fotoana_G_Ala 26

Fotoana_H_Ala 26

Fotoana_I_Ala 26

Fotoana_J_Ala 26

Fotoana_K_Ala 26

Fotoana_L_Ala 26

Fotoana_M_Ala 26

Fotoana_N_Ala 26

Fotoana_O_Ala 26

Fotoana_P_Ala 26

Fotoana_Q_Ala 26

Fotoana_R_Ala 26

Fotoana_S_Ala 26

Fotoana_T_Ala 26

Fotoana_U_Ala 26

Fotoana_V_Ala 26

Fotoana_W_Ala 26

Fotoana_X_Ala 26

Fotoana_Y_Ala 26

Fotoana_Z_Ala 26

Fotoana_AA_Ala 26

Fotoana_AB_Ala 26

Fotoana_AC_Ala 26

Fotoana_AD_Ala 26

Fotoana_AE_Ala 26

Fotoana_AF_Ala 26

Fotoana_AG_Ala 26

Fotoana_AH_Ala 26

Fotoana_AI_Ala 26

Fotoana_AJ_Ala 26

Fotoana_AK_Ala 26

Fotoana_AL_Ala 26

Fotoana_AM_Ala 26

Fotoana_AN_Ala 26

Fotoana_AO_Ala 26

Fotoana_AP_Ala 26

Fotoana_AQ_Ala 26

Fotoana_AR_Ala 26

Fotoana_AS_Ala 26

Fotoana_AT_Ala 26

Fotoana_AU_Ala 26

Fotoana_AV_Ala 26

Fotoana_AW_Ala 26


2. Fisakafoana
Fiaraha-misakafo ho mariky ny fifaliana nahatratra ny taon-jobily


Sakafo_A_Ala 26

Sakafo_B_Ala 26

Sakafo_C_Ala 26

Sakafo_D_Ala 26

Sakafo_E_Ala 26

Sakafo_F_Ala 26

Sakafo_G_Ala 26

Sakafo_H_Ala 26

Sakafo_I_Ala 26

Sakafo_J_Ala 26

Sakafo_K_Ala 26

Sakafo_L_Ala 26

Sakafo_M_Ala 26

Sakafo_N_Ala 26

Sakafo_O_Ala 26

Sakafo_P_Ala 26

Sakafo_Q_Ala 26

Sakafo_R_Ala 26

Sakafo_S_Ala 26

Auteur de l’article : hrakotomalala