Sampan’Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF)

Birao

Filoha Atoa LIVA Ephraïm 034 19 475 39
Filoha mpanampy Rtoa RASOAVOLOLONA Tiana 034 01 670 65
Mpitantsoratra Rtoa RAVAOARIMALALA Hajaraivo
Mpitantsoratry ny vola Rtoa RAMANAMAHEFA Hilda 034 89 326 33
Mpitahiry vola Atoa RABENINTANY 033 11 273 24
Mpanolotsaina Atoa ZONA Armand 032 42 155 45
Mpanolotsaina Atoa RAKOTONANDRASANA Jacob 033 28 812 20

Komity

Logo AFF

Pasteur Atoa ANDRIANARISOA Haja
SA Rtoa RAHELIMALALA Harisoa
Dorkasy Rtoa RASOAMANANTENA Urbine
SLK Atoa RABENINTANY
SVM Atoa RAKOTONANDRASANA Jacob
SAFIF Rtoa RAVAONIRINA Georgine
SAMPATI Rtoa RASOAZANABONJY Voahirana
VFL Atoa RAZANAJATOVO Pascal
STK Rtoa RABELAZAHARIJAONA Misaina
Fanasina Rtoa RAMANAMAHEFA Hilda
GF Rtoa RAKOTOARISOA Mamitiana
Diakona Atoa LIVA Ephraïm
Rtoa RASOAFANOHARANA Sahondra
Olona 4 avy @ Fiangonana
Rtoa RASOAVOLOLONA Tiana
Rtoa HERIVOLANIRINA Albertine
Rtoa RAVAOARIMALALA Hajaraivo
Atoa ZONA Armand

Ny fiangonana manontolo no mpikambana avy hatrany amin’ny AFF fa tsy misy antokon’olona voafaritra

Foto-kevitra mibaiko ny AFF:

“Ny handrenesan’ny Malagasy sy ny mponina eto Madagasikara ny Filazantsaran’I Jesoa Kristy sy ny handraisany ary hanekeny Azy ho Tompo sy Mpamonjy”

Tanjona:

“Filazantsara ho an’ny isambatan’olona, Fiangonana ho an’ny isan-tanàna”

Asany:

  • Mitory ny Filazantsaran’I Jesoa Kristy
  • Manentana sy manampy ny Fiangonana amin’ny fitoriana
  • Manofana ireo hitory ny Filazantsara
  • Mandrindra sy mandamina ny asa fitoriana ny Filazantsara

Programa 2013 Tafika Masina any amin’ny Fitandremana Ampasimbola

Auteur de l’article : AnjGab