2014 : Tsangam-baton’ny faha-150 taona

Ny Sabotsy 29 Jona 2013 no nivory voalohany ny Komity fankalazana ny faha-150 taonan’ny Fiangonana FJKM Amboniloha Jerosalema-ko. Toy izao manaraka izao ny firafitry ny Komity :

> Biraom-piangonana mpikambana 4
> Diakona solon-tena 2 isaky ny gropy 4
> Loholona solon-tena 2
> Sampana sy Fikambanana solon-tena 2 ho an’ny Sampana sy Fikambanana 7
> Mpandray solon-tena 1
> Vaomiera Teknika mpikambana 5

Ireto avy ny anaran’ireo Biraon’ny Komity :

> Filoha RASETRIARIVONY Mamy Nirina
> Filoha Lefitra RAHAROLAHY
> Mpitahiry vola RANDRIAMINAHY Justin
> Mpitan-tsoratry ny vola RAJAONARIVELO Gaston
> Sekretera PV RAFANOHARANA Sahondra, RAMANAMAHEFA Lilie

Tapaka tamin’io fivoriana voalohany io fa ny fanitarana ny rihana no hatao tsangam-baton’ny faha-150 taona, izay kasaina hovàna amin’ny « béton armé » ary hahazaka hatrany amin’ny olona 800.

Handray anjara amin’io ezaka lehibe io ny mpianakavin’ny finoana ka toy izao no nandaminana ny Rakitra faha-150 taona :

> Isaky ny Alahady faharoa raha Alahadin’ny Sampana
> Isaky ny Alahady fahatelo raha Alahadin’ny Fiangonana (volana Jolay sy Desambra)

Homena karatra ezaka koa ny mpiangona, indrindra fa ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo noho izy ireo tokony ho ohatra amin’ny fanoloran-tena.

 

Auteur de l’article : hrakotomalala